ОРГАНИЗИРАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО

Решение за производствени предприятия от 50 до 600 човека.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
No image

No image
Производство по поръчка

За производства организирани на база клиентски поръчки. Номенклатура със стадартни продукти, но при поръчка могат да се нанесат специфични изменения.

Серийно производство

За предприятия, произвеждащи стандартизирани изделия. Възможност за следене на минимални и препоръчителни количества на суровини и готова продукция.

No image
No image
Смесен тип производство

За предприятия, предлагащи както стандартизирани изделия, така и произведени по специфично задание на клиента.No image
No image
No image