За системата

TOWERP е уеб базирана система, фокусирана върху управлението на процесите в производствени и търговски предприятия.

Основната цел на TOWERP е да проследява и управлява целия процес в едно предприятие - от първоначалния контакт с потенциален клиент, до експедицията на поръчаните стоки.

No image
Гъвкавост

Архитектурата на системата позволява при необходимост да надграждаме със специфични модули и така да задоволим дори и най-сложните работни процеси.

Възможност за интеграция

Продължете да ползвате познатите си системи за счетоводство, SCADA, Маркетинг и др. TOWERP на практика няма ограничение при интеграцията със ситеми от трети страни.

Възможност да се интегрира със специфични устройства като етикетни принтери, електронни везни и други.

Сигурност

Възможност за интеграция с локална система за контрол на достъпа, което освен че вдига нивото на сигурност, прави и системата по-лесна за употреба от страна на служителите.

TOWERP има гъвкава архитектура и дава различни възможности:

Модули

Модулите в системата са разделени в три основни направления - производство, склад и CRM и продажби. Потребителите могат да закупят групите модули, от които имат нужда и да оптимизират разходите за лицензи и интеграция.

Конфигурация

Закупените модули могат да бъдат конфигурирани по различен начин, според нуждите на клиента.

По поръчка

Ако клиентът има изисквания, които стандартните модули на системата не изпълняват, могат да бъдат изградени един или повече специфични модули за конкретната компания.

ИНТЕГРАЦИЯ

За да е максимално ефективна системата за управление, е от критично значение да се направи правилна интеграция. Затова наш специалист се запознава детайлно с процесите в предприятието с цел да опознаем и опишем отделните процеси в предприятието. След това правим анализ на събраната информация и предлагаме най-добрия подход за имплементиране на системата.

След като сме готови с настройките и необходимите доработки, обучаваме персонала на клиента и сме плътно до тях докато станат уверени в използването на системата. Разбира се, след това оставаме на разположение на клиента за всякакви въпроси и проблеми, възникнали при използването на системата.

Повече за процеса на интеграция и обучение прочетете тук.

Направления