CRM и продажби

Проследете комуникацията с клиентите от първия контакт през офериране и сключване на договор до изработка и предаване на поръчката и последващото гаранционно обслужване.

No image
No image

Връзката между Вас и Вашите клиенти и доставчици е от стратегическо значение.

Модулите в направление “CRM и продажби” на TOWERP са разработени спрямо нуждите на производствените предприятия. Те имат за цел да обхванат целия процес на обслужване на даден клиент – от първоначалния контакт, през офериране и сключване на договор до изработка и предаване на поръчката и последващото обслужване.

Системата организира и подобрява комуникацията между служителите на компанията и контрагентите (клиенти, доставчици и дистрибутори) , както и улеснява процеса на споделяне на информацията за даден клиент или поръчка между самите служители.

Потребителите разполагат с удобни и интуитивни интерфейси, помощни инструменти за споделяне, споменаване и нотификации взаимствани от социалните мрежи. Всичко това спомага за бърза интеграция и повишаване ефективността на екипа.

No image
Контрагенти

Създайте пълна библиотека с вашите партньори: клиенти, доставчици, дистрибутори, спедитори и др. Контрагентите могат да бъдат от един или повече типове и към всеки контрагент има информация за всичките му адреси и юридически лица

No image
Комуникационни нишки

Комуникационните нишки описват цялата комуникация с даден контрагент – всички входящи и изходящи комуникации, свързани задачи, поръчки и документи подредени хронологично

No image
Комуникации и задачи

В рамките на всяка комуникационна нишка могат да се създават задачи и комуникации - входящи и изходящи, които могат да бъдат назначени на даден служител. Помощните инструменти за споменаване и споделяне позволяват да бъдат известени заинтересуваните потребители или да се създаде бърза връзка към обект от друг модул(поръчка, артикул).

No image
Оферти

Могат да се изготвят оферти към клиенти, като се позволява предварително остойностяване на продукта, на база специфични изисквания от клиента и текущи цени на суровините и труда.

No image
Клиентски поръчки

Клиентската поръчка е продължението на една приета оферта от клиент. В нея се проследяват общите условия, всички поръчани изделия, финансовите взаимоотношения, както и връзките към последващи производствени и доставни поръчки, продажби и експедиции.

No image
Доставни поръчки

Доставните поръчки помагат на отдел снабдяване да организира дейността си като следи доставката на поръчаните артикули, стойността, очакваните срокове, документацият акъм поръчката и извършените плащания.

No image
Нотификации

Получавате известия за всички важни за вас събития, дори и да не сте влезли в системата.

Направления