Интеграция и обучение

Архитектура
Проучване
 • Събиране на информация за процесите в предприятието
 • Идентифициране на ролите и техните задължения
 • Поставяне на цели
 • Прогнозен график на имплементация
Анализ
 • Анализиране на събраната информация
 • Създаване на работни сценарии
 • Предположения за разрешаване на проблемите
 • Предположения за оптимизация на работните процеси
 • Създаване на модели за потока на информация
 • Създаване на подробно функционално задание и пътна карта
Разработка и конфигуриране
Разработка
 • Разработка на специфична функционалност
 • Конфигуриране на отделните модули
 • Първоначално внасяне на данни
 • Тестване на системата
Валидиране
 • Настройване на пилотна система
 • Представяне пред клиента
 • Валидиране на внесените данни
 • Обучаване на ключови служители
 • Анализ на пилотната система
 • Маркиране на проблемите (ефект на "гърлото на бутилката")
 • Предложения за подобрение
 • Разработване и тестване на подобрения
Финално внедряване
 • Обучаване на служителите
 • Настройване на реалната система
 • Финално внасяне на данните
 • Предаване на системата
 • Преминаване към нормално функциониране и поддръжка
подобрение
Разработка
 • Непрекъснато развитие
 • Внедряване на допълнителни модули