Справка Клиентски поръчки

време за четене: 2 мин.

В TOWERP правим разграничение между клиентска и производствена поръчка.

Клиентската поръчка е инструмент за търговските екипи. В този модул те могат да въведат подробна информация за поръчката от клиента. На етап клиентска поръчка информацията все още не е прехвърлена към производството. Системата ви позволява да създадете производствена поръчка директно от клиентска такава, когато вече всички параметри по нея са уточнени от търговския екип.

Какво ново в клиентска поръчка (КП)?

В списъка с клиентски поръчки всички от компанията, които работят с този модул, могат да виждат подробна информация - клиент и негов референтен номер, дата на създаване и срок за изпълнение, каква част от поръчката е произведена или експедирана, стойност на поръчката и съответно на експедицията, статус и други.

Важно е да отбележим, че списъкът ви дава информация както за крайния срок на клиентската поръчка, така и за крайната дата на производство, която обичайно е по-ранна от тази на КП.

Новото в списъка е полето за Кратко описание. В него, точно до клиента и референтния номер, можете да въведете кратко описание, което да ви напомня по-точно за какво е поръчката. Това е удобно в случаите, когато имате много на брой поръчки от един и същ клиент. По този начин в списъка лесно се ориентирате, когато ви трябва информация за конкретна поръчка.

Пример за такова описание могат да бъдат - различни модели на клиента, различни кампании, сезонни промоции, специфични характеристики на продуктите, които са значещи за вас и ви подсещат бързо за конкретната поръчка.

Разпределение на разходите

Повече за клиентски поръчки можете да научите тук.

Справка по Клиентски поръчки

Освен обобщаващи списъци във всеки модул, в системата разполагате и с богат набор от потребителски и аналитични справки. Те ви помагат да анализирате и планирате дейността си по-добре.
Такава справка е справката по Клиентски поръчки, която е силен инструмент в работата на търговските екипи.

Какви възможности ви дава?:

 • Можете да филтрирате по период, да изберете конкретна дата, седмица или месец.
 • Тъй като Номенклатура е основен модул за системата и директно свързан с Клиентски поръчки, в справката можете да филтрирате по категории.
 • Филтриране по тип на поръчката - мостра, колекция, сервиз, монтаж, ремонт и други. Типовете на поръчките създавате спрямо вашите нужди още на етап настройка на системата.
 • С помощта на справката бързо можете да филтрирате клиентските поръчки по статус.
 • В справката можете да групирате информацията - по продукт, по група продукти или по клиентска поръчка (в случаите, когато в една клиентска позиция има повече от 1 позиции, но ви интересува информацията за цялата поръчка).

Както при всички други справки, така и при тази, основни обобщени стойности са изведени най-отгоре. Това ви дава цялостна картина върху клиентските поръчки:

 • Общо поръчано количество
 • Общо произведено количество
 • Обща стойност на поръчките
 • Общо експедирани
 • Обща стойност на експедираните поръчки
 • Обща стойност на оставащите за експедиция поръчки

Ако имате нужда от повече информация:


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова