Интеграция на TOWERP в Прото ЕООД

време за четене: 4 мин.

Компанията

Прото ЕООД е производител на трикотажни платове. Производството е разделено в две бази, разположени в различни градове. В едната се плетат трикотажните платове, а в другата се извършва апретурна обработка (багрене, омекотяване, кардиране и др.). С оглед на начина, по който е структурирано производството, добрата комуникация и организация между двете фабрики е основополагаща за успеха на компанията. Така собствениците стигат до извода, че имат нужда от интеграцията на една обща система, която да организира, проследява и записва всички процеси.

Казуси за решаване

Основните предизвикателства пред компанията бяха няколко:

 • Да се подобри комуникацията между двата завода
 • Да се организират заявките и прехвърлянията на суров плат между двата завода
 • Да има проследимост на поръчките за готов, обагрен плат и изразходваните за тях суровини - прежди и суров плат
 • Да има възможност за следене на наличностите суров плат по партиди, които са тясно свързани със суровините и машините, необходими за тяхното производство
Следенето на наличностите суров плат по партиди беше основният казус, който имахме нужда да бъде разрешен. Това е изключително важен процес, който при нас не беше изчистен като решение. То ни позволи да не се смесват различни партиди плат, което повишава качеството при апретурните процеси.

Никола Хърсев, Мениджър производство, Прото ЕООД

Какви решения предложихме

След като се запознахме с процесите, начина на работа и проблемите в компанията, предложихме на Прото поетапна интеграция на TOWERP.

Започнахме с интеграция в завода за суров плат, където бяха и най-наболелите проблеми.

Организацията започна с:

 • Пълна интеграция между системата и електронните везни и етикетните принтери.
 • Управление на прехвърлянията на суров плат към склада на другия завод.
 • Мобилното приложение за управление на склада на TOWERP беше инсталирано на специално закупени за целта смарт мобилни устройства.
 • Да има възможност за следене на наличностите суров плат по партиди, които са тясно свързани със суровините и машините, необходими за тяхното производство

След това преминахме и към втората производствена база:

 • Инсталиране на работни станции на всички машини, на които работниците в реално време да отбелязват по какво работят и да отчитат какво са свършили.
 • Продължихме с поетапна интеграция до пълно обхващане на бизнес процесите в предприятието.

Това са само част от предложените решения. Направихме доста нововъведения в системата за Прото, за да стигнем до желаната промяна.

Какъв е крайният резултат!
Интеграцията на ТOWERP донесе много подобрения и в голяма степен оптимизира работата на двата завода и комуникацията между тях. Ние вече можем лесно да проследяваме докъде е стигнало производството на всяка една поръчка и къде евентуално е възникнал проблем. Връзките между клиентските поръчки и свързаните с тях производствени поръчки и партиди улесняват процеса на офериране и даване на обратна връзка към клиентите.

Никола Хърсев, Мениджър производство, Прото ЕООД

За производството на Прото доразвихме някои функционалности в системата. По този начин успяхме да постигнем максимална оптимизация и значително да съкратим времето за завършване на голяма част от задачите.

Какво постигнахме?

 • Добре организирана номенклатура с готови продукти, заготовки и суровини
 • Вкарахме няколко хиляди артикула в една обща система, организирани в партиди
 • Заявките за суров плат се извършват само с натискане на 2 бутона
 • Прехвърлянето на материали от единия в другия склад е сведено до натискането на 1 бутон. Това се случва в реално време и е изцяло проследим процес.
 • Всеки топ готова продукция има уникален сериен номер, по който може да се проследи цялата информация за него - до партидата на преждите, от които е изплетен.
 • Благодарение на опростения метод за заявки на суровини и свързаните с тях инструменти, планирането и производството на суров и готов плат е напълно оптимизирано - избегнати са забавяния на заготовките и натрупване на излишни наличности от тях.
 • Мобилното приложение позволява описване на натоварената в камиона стока в реално време. Така получаваме гаранция за точност на данните и реално пестим 1-2 работни дни/ месец на работниците в склада.
 • Лесните за работа интерфейси на работните станции позволяват на работниците да отчитат свършената работа без това да ги забавя.

Подобренията в Прото продължават и реално още много измерими ползи предстои да станат ясни.

 • С какъв процент ще намалее броят на грешките?
 • Колко по-бързо ще се извършва планирането и оферирането?
 • Колко човекочаса работа ще бъдат съкратени благодарение на улеснения процес на прехвърляне на материали?
 • С колко тона ще бъдат оптимизирани складовите наличности и до каква по-голяма печалба ще доведе това?

На тези и още много други въпроси предстои да научим точните отговори през следващите месеци - натрупването на данни помага да се анализира и оптимизира цялостната организация на предприятието и да се намерят проблемите точки в процесите.

Основният плюс на правилно интегрираната ERP система за организация на производството е, че ползите и печалбата от нейното използване се увеличават с течение на времето.

Радваме се, че се решихме на тази голяма стъпка и поехме в посока да организираме производството с TOWERP. Все още разучаваме някои нови функционалности, които екипът разработи по наше желание, но вече резултатите са видими. Заедно с тях сме в очакване на новите положителни резултати, които системата ще донесе на нашето предприятие и сме напълно готови да посрещаме предизвикателствата на бизнес средата в днешно време.

Никола Хърсев, Мениджър производство, Прото ЕООД

За компанията: Прото ЕООД е основана през 1990г. в Хасково като фирма за производство на плетени платове. През 2003г. разширява дейността си като отваря база за багрене и финишова обработка като количеството на готови трикотажни платове тогава е 100т/ месец. Днес капацитетът на производствената база е 15т/ ден трикотажна продукция. 

Индустрия: Текстилна

Тип на предприятието: Средно

Локация: с. Узунджово (Хасково), Пловдив

Организация на производството: Изцяло с TOWERP


Автор