Отчитане на работата с работни карти

време за четене: 3 мин.

Основният ресурс на едно производство са хората. Техният труд е двигателят, който материализира всяка дейност и суровина в краен продукт.

Често възнаграждението на служителите в цеха зависи от ежедневните операции, които са извършили. Много е важно, тези дейности и заработки да бъдат калкулирани правилно. По този начин всеки работодател ще е наясно как се върши работата, а всеки служител ще има стимул да работи качествено и бързо.

Има различни начини за отчитане на работата в цеха

Най-разпространеният такъв е, когато всеки служител разполага с мобилно устройство - таблет или друга работна станция с достъп до ERP системата и отчита всеки път, когато завърши дадена дейност. Този подход от една страна позволява отчитане на извършената работа в реално време, но от друга е възможно самият работен процес да бъде забавен заради необходимостта от постоянно отчитане.

Когато става въпрос за интензивен производствен процес, разбит на голямо количество повтарящи се стандартни задачи, напр. шивашко предприятие, има и друг вариант за отчитане.

Това може да става посредством работни карти. Работните карти предвиждат отчитане на извършената от всеки служител работа на края на работния период (ден, седмица или друго според нуждите на компанията). Отчитането става чрез специално генерирани отчетни етикети, които се залепят на работните карти на всеки работник. На всеки етикет има баркод, който носи информация за извършената от работника работа - количество, операция, партида.

Модул Работни карти има няколко предимства:

  • Няма нужда от инвестиция в голям брой потребителски устройства.
  • Служителите не губят време да отчитат всичко, което са изработили, в реално време, а се фокусират върху същинската работа.
  • Намалява се съпротивата от интеграция на системата в производства, в които служителите имат ниска компютърна грамотност и работата със системата ги натоварва и забавя.
Как се създават работни карти?

Работните карти се създават за всеки служител за даден период или конкретен ден. Всяка карта има два статуса - основен, който показва на какъв етап е самата карта и на служителя, който показва дали служителят е бил на работа в този период, бил е болен или в отпуска.

Създаването на работните карти е лесно и става за всеки служител по отделно или за група работници от даден цех (отдел) наведнъж. Печатът на картите е автоматизиран, като дизайнът на бланките може да бъде напълно настроен от модула за Бланки на документи.

Как се отчита с етикети?

За целите на модула, в системата са предвидени специален тип етикети като за всяка производствена дейност може да се отбележи, че ще се отчита с етикет. Производственият процес се разделя на операции и за всяка от тях се генерира етикет. При приключване на конкретната операция, служителят залепва етикетчето на работната карта, която е получил в началото на деня. Така в края на деня неговата карта съдържа информация за всички операции, които той е извършил.

Отчитането на работните карти става чрез сканиране на етикетите на дадена производствена поръчка/ технологична карта. В TOWERP автоматично се генерира информация за операцията, крайния продукт, клиента и заработената от служителя сума, изчислена на база предварително описаните заработки на всяка операция. Процесът на отчитане е предвиден да става бързо, изцяло с помощта на баркод четец, за да се избегне загуба на време и технически грешки. Веднъж отчетена работната карта, тя ще бъде обработена. В процеса на обработка ще бъдат изписани всички вложени материали и ще бъде заприходена готова продукция. Това позволява да се следи дали поръчката на клиента е била изпълнена или каква част от нея предстои да бъде произведена. Тази проследимост дава възможност на всички служители да се ориентират лесно в прогреса на процесите - търговци, технолози, бригадири и т.н.

Както споменахме в началото на материала, това е един от начините за отчитане. Той дава предимства на производствата с често повтарящи се операции, при които се отчита всяка минута работа.

Научете повече за възможностите на системата като се запишете за онлайн демонстрация.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова