Модул за оператори

време за четене: 3 мин.

TOWERP е система, която служи еднакво добре както на хората на управленско ниво, така и на служителите в цеха.
Един от факторите за ефективна производствена дейност е фокусирането на служителите в цеха върху задачите, които трябва да изпълняват. За целта те имат нужда от подходящо  “място”, където да следят предстоящите задачи, да могат своевременно да отчитат свършена работа, да отразяват промени и да са в непрекъсната връзка с колегите си.

Основните предимства от наличието и работата с операторския модул в TOWERP са следните:

 • Всички промени по време на производствения процес се отразяват в реално време.
 • Възможност за нанасяне на промени по някои параметри на  технологичната карта, отчитане на крайното количество готова продукция и на брак или спиране на работата с известие за възникнал проблем.
 • Възможност за работа от мобилно устройство.
 • Връзка с етикетен принтер или електронна везна за бързо генериране на етикети или автоматично отчитане на крайно количество.

Изглед на операторски интерфейс

Операторските интерфейси са част от модул планиране. Те са предназначени за служителите в цеха, които работят с машини и не трябва да губят време за административни дейности. В зависимост от настройките на системата и типа производство операторските модули дават различни възможности за работа.

Служителите в цеха достъпват системата през операторски интерфейс. Там те виждат назначените на техния цех или производствен ресурс задачи. Задачите се подреждат по приоритет, като за улеснение системата може да бъде настроена да показва само първите N на брой чакащи задачи.

Важно е да се отбележи, че на екрана се показват само задачите, по които може да се започне работа т.е всички предходни етапи са завършени.

Какви са функционалностите на операторските интерфейси?

 • Те дават възможност на операторите да коригират параметри в технологичната карта.

  Например: Ако дадена дейност може да се извърши ръчно или на машина и това се решава на място от работника, той може да попълни съответната стойност за тази партидна карта. По-късно това може да се окаже полезна информация при анализа на възникнали дефекти.

 • Операторите могат да натиснат Пауза или Стоп. Системата им дава възможност да изберат от предварително зададени причини за спиране. Щом дадена задача бъде спряна, тя автоматично става червена и бригадирите или мениджърите получават известие за възникнал проблем. В TOWERP възприемаме принципа на метода JIDOKA и Lean производството. Даваме инструмент на операторите, с който да спрат работа и да алармират за проблем на ранен етап от производствения процес.
 • В операторските интерфейси могат да се отразяват количества и причини за бракуване. Причините за брак също могат да бъдат определени предварително, за да се избегне загубата на време.
 • При определени настройки, работникът може да коригира количеството вложен материал, ако то се различава от очакваното.
 • Тъй като системата позволява връзка с различни устройства като етикетни принтери и електронни везни, в операторския интерфейс заедно с отчитането на свършената работа могат да се отпечатват етикети, а готовото количество може да се взима директно от везната.
Мобилно приложение

TOWERP е система, оптимизирана за работа с мобилни устройства. Благодарение на мобилния изглед операторите разполагат с достъп до задачите си в системата, могат да отчитат начало и край на работата си от всяко място в цеха с интернет достъп.
Също така специализираният TOWERP Android App може да бъде изтеглен от Google Play store.

Научете повече като се запишете за онлайн демонстрация.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова