Уеб Фешън и TOWERP - решение за организиране на малки и средни предприятия

Днес, повече от всякога, всички усещат нуждата да бъдат в крак с най-новите технологии и да могат да управляват бизнеса и производството от разстояние. Много е важно това да се случи без каквото и да било отрицателно влияние върху плановете и резултатите на компанията.
Необходимостта от внедряване на системи за управление и оптимизация на производствени и бизнес процеси никога не е била по-належаща.

Tази година по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ над 450 предприятия ще имат възможността да получат консултантски услуги от доставчиците на информационни и комуникационни услуги (ИКТ). Това ще стане чрез програмата “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)”.

Основната цел на програмата е предприятия от различни сфери на дейност да получат достъп до ноу-хау и технологии, които да развият работата им и да оптимизират процесите посредством цифровизация. Ваучерите ще бъдат в размер на 20 000 лв. без ДДС като в срок до 9 месеца от тяхното получаване, доставчиците са длъжни да предоставят договорените услуги.

С голям ентусиазъм споделяме, че Уеб Фешън ООД е одобрен доставчик с нашето решение за малките и средни предприятия - TOWERP.

TOWERP е уеб базирана система, фокусирана върху управлението на процесите в производствени и търговски предприятия. Основната цел е проследяването, управлението и организирането на целия процес - от първоначалния контакт с потенциален клиент, през организация на производството до експедицията на поръчаните стоки.

За целите на ваучерната програма ние сме разработили 3 пакета, съобразени с нуждите предприятията - производствени и търговски:

  • CRM - за управление на Клиентски поръчки
  • ERP - за управление и планиране на производството
  • WAREHOUSE - за управление на складовото стопанство.

Как да изберете подходящия за Вас продукт?
Какво е необходимо да направите?
На тези и много други въпроси можем да Ви отговорим като се свържете с нас на:
https://towerp.eu/bg/svarzhete-se-s-nas


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров