Оферта - ERP

За предоставяне на услуги по ваучерна схема на

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

No image

No image

Пакетът е подходящ за производствени компании, които искат да подобрят управлението на ресурсите чрез по-добро планиране на целите на компанията и договорените с доставчици и клиенти срокове.

С този пакет можете да управлявате още: информацията за контрагентите, номенклатурата, клиентски поръчки и техните срокове, финансови и други документи.

No image
Контрагенти

Библиотека с вашите партньори: клиенти, доставчици, дистрибутори, спедитори и др. Контрагентите могат да бъдат от един или повече типове и към всеки контрагент да има информация за всичките му адреси и юридически лица.

No image
Номенклатура

Гъвкава дървовидна структура от категории и продукти с възможност за автоматизирано генериране на артикулни и баркод номера и йерархично наследяване на параметри.

No image
Клиентски поръчки

Клиентската поръчка отговаря на сключен с клиента договор. В нея се пазят общите условия, информация за поръчаните изделия, свързани финансови документи и плащания, както и връзките към последващи производствени и доставни поръчки, продажби и експедиции.

No image
Продажби и експедиции

Управление на продажбите и експедициите и свързаните с тях документи и плащания. Свободни продажби или свързани с клиентски поръчки. Автоматично изпълнение на свързаните поръчки и резервации.

No image
Склад

Управление на складовото стопанство на предприятието. Получаване на известия при недостиг на стока на база заявки за суровини от производство или клиентски поръчки. Възможност за управление на много складове. Управление на доставки на суровини, заявки за суровини и прехвърляния между складовете.

No image
Производство

Модули от групата производство:

 • Производствени поръчки
 • Рецепти
 • Планиране
 • Производствени задачи
 • Операторски станции с отчитане на готова продукция

и още:

 • Отдели и ресурси
 • Влагане на суровини с отчитане на брак и фира
 • Паспорт на изделие

No image
Финансов център

Издаване на финансови документи свързани с движенията в склада – фактури, проформи, кредитни и дебитни известия. Обработка на свързаните плащания.

No image
Документен център

Възможност за създаване на шаблони за документи за всяко движение в склада. Експорт към PDF, DOCX и възможност за печат и съхранение на генерираните документи.

No image
Справки

Различни справки с възможност за филтриране и експорт към файлове (.xls, .pdf, .docx)

Допълнителни услуги

Като част от ваучерната схема, ще бъдат предоставени следните допълнителни услуги:

 • Настройка и интеграция във вашата организация - до 10 работни дни - работа на място или отдалечено (според ситуацията).
 • Групово обучение на потребителите.
 • Предоставяне на всички стандартни бланки (фактури, поръчки и др.) за печат на документи с вашите данни и лого.
 • Изработване на до 3 броя специфични бланки според вашите изисквания
 • Към готовите справки, получавате и изработка на един брой справка по ваше задание.

За да получите повече информация, се свържете с нас.