Оферта - CRM

За предоставяне на услуги по ваучерна схема на

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

No image

No image

Пакетът е подходящ за компании в сферата на услугите или такива, които искат да подобрят управлението на комуникацията с клиентите си и да организират задачите на служителите.

С този пакет можете да управлявате още: информацията за контрагентите, номенклатурата, клиентски поръчки и техните срокове, финансови и други документи.

No image
CRM

Хронологично проследяване комуникацията с клиентите от първия контакт през офериране и сключване на договор, до изпълнението на поръчката и последващо обслужване.

No image
Контрагенти

Пълна библиотека с вашите партньори: клиенти, доставчици, дистрибутори, спедитори и др. Контрагентите могат да бъдат от един или повече типове и към всеки контрагент да има информация за всичките му адреси и юридически лица.

No image
Номенклатура

Гъвкава структура от категории и продукти с възможност за автоматизирано генериране на артикулни и баркод номера и йерархично наследяване на параметри.

No image
Клиентски поръчки

Клиентската поръчка е продължението на една приета оферта от клиент. В нея се проследяват общите условия, всички поръчани изделия, финансовите взаимоотношения, както и връзките към последващи производствени и доставни поръчки, продажби и експедиции

No image
Финансов център

Издаване на финансови документи свързани с движенията в склада – фактури, проформи, кредитни и дебитни известия. Обработка на свързаните плащания.

No image
Документен център

Възможност за създаване на шаблони за документи за всяко движение в склада. Експорт към PDF, DOCX и възможност за печат и съхранение на генерираните документи.

No image
Справки

Различни справки с възможност за филтриране и експорт към файлове (.xls, .pdf)

Допълнителни услуги

Като част от ваучерната схема, ще бъдат предоставени следните допълнителни услуги:

  • Настройка и интеграция във вашата организация - до 10 работни дни - работа на място или отдалечено (според ситуацията).
  • Индивидуално или групово обучение на потребителите.
  • Предоставяне на всички стандартни бланки (фактури, поръчки и др.) за печат на документи с вашите данни и лого.
  • Изработване на до 5 броя специфични бланки според вашите изисквания
  • Към готовите справки, получавате и изработка на един брой справка по ваше задание.

За да получите повече информация, се свържете с нас.