Какви предимства дава интеграцията на ERP?

време за четене: 3 мин.

Новите бизнес модели, иновативните технологии и променящите се изисквания на клиентите принуждават компаниите да се адаптират и развиват непрекъснато. Конкуренцията става все по-силна, благодарение на интернет.

За да бъдат конкурентноспособни, производителите трябва да могат да се адаптират бързо към средата. За целта организацията във всяка компания трябва да бъде на ниво.

Какво е ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) е набор от софтуерни модули, който ви помага да планирате и проследявате бизнес процесите във вашата компания.

ERP системата се грижи за:

Днес много компании все още използват множество отделни програми, за да управляват бизнеса си или да организират производството. Често тези решения не споделят една база от данни и се налага информацията да бъде дублирана. Освен това всяко решение структурира данните по различен начин, което затруднява тяхното комбиниране, обработка и анализ.

Пример за такъв подход би била следната ситуация:

Основна счетоводна система и поредица от силно специализирани Microsoft ExcelⓇ или Microsorft AccessⓇ решения, които не се интегрират взаимно и се използват за съхранение на клиентски поръчки, протоколи за качество и т.н.

Организация в склад посредством ERP система
Организация в склад посредством ERP система

Какви са предимствата на ERP системата?
 • Обединява цялата информация
  Добре реализираното и интегрирано ERP решение обединява цялата работна информация в компанията на едно място. Основните данни и транзакции се въвеждат веднъж и се използват в цялата система. По този начин дублирането на данни се свежда до минимум и се подобрява тяхната точност.
 • Намалява риска от вземане на неизгодни решения
  Намаляване на риска от вземане на неизгодни решения поради липса на актуална информация. Пример за това може да бъде невъзможност за продажба на клиенти в просрочие.
 • Дава възможност за проследяване на всички процеси
  При правилен и задълбочен анализ на бизнес процесите и стратегията, целият поток от информация протича в реално време и е видим за всички потребители. При добре структурираната ERP система всяка стъпка в програмата следва естествената логика на процесите.
 • Повишава ефективността
  ERP системите по своята същност са създадени, за да улесняват работния процес. Тяхната основна роля е да го организират по начин, който да позволява на служителите да изразходват по-малко време за единица работа. Това е в сила за организиране на търговска, продажбена или производствена дейност.
 • Намалява шанса за грешки
  Като резултат от повишената ефективност, работата е структурирана правилно, фокусът на служителите е върху самата работа и така шансът за грешки намалява.
 • Функционалности според типа производство
  Основното предимство от интегрирането на ERP система е възможността за решаване на специфични спънки в производствения процес. Индивидуалните функционалности са плюс, от който всеки може да се възползва.
 • Вижте какво още Ви дава внедряването на ERP решение.

Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров