10 типични признака, че компанията Ви има нужда от ERP система

време за четене: 3 мин.

Без значение дали имате някаква система или не, ако припознаете компанията си в някоя от следните ситуации, най-вероятно имате нужда от съвременен софтуер за организация на процесите:

 • Все още използвате Ексел за ключови бизнес дейности
  Липсата на проследимост на информацията и свързаните процеси води до повишен процент на грешки, загуба на скорост и грешни стратегически решения.
 • Работите с няколко различни софтуера за CRM, складово стопанство, финансови документи и справки
  Нарастващата сложност на процесите в съвременния бизнес изискват модерен, напълно интегриран ERP софтуер, който не само поддържа всички работни процеси, но и интелигентно ги свързва.
 • Служителите Ви си предават задачите устно или на хвърчащи листчета
  Това е най-често срещаният вариант на работа, при който никой от служителите не е наясно какво точно трябва да направи, кой му възлага задачите и с каква цел. Мениджърите не знаят от кого да потърсят информазия за развитието на определен казус.
  В крайна сметка това води до липса на отговорност и възможност за проследяване, а оттам до ниска ефективност и слаби резултати.
 • Административните дейности отнемат много от работното време
  Ако административните процеси отнемат все повече и повече работно време, а проектите или производството не се планират и управляват оптимално, това води до увеличаване на времето за реакция и забавяне на процесите като цяло.

Организиране на склад с много артикули

 • Имате поръчки, но материалите не са поръчани навреме и отговорните лица разбират твърде късно.
  Могат да се дадат много примери за подобни проблеми - поръчки има, но материалът не е поръчан навреме. Съответно, мениджмънтът не е уведомен своевременно и правилните решения за изход от ситуацията закъсняват. Това може да доведе до прекъсване на производството и неизпълнение на поръчките. Всички тези проблеми могат да бъдат значително намалени или дори напълно избегнати чрез избор на актуален софтуер.
 • Служителите Ви губят излишно време в търсене на документи
  От една страна служителите непрекъснато търсят документи, от друга - отговорните лица работят с непълни или остарели данни. Само ако всички оперативни данни на компанията се съхраняват и обработват в централна система, могат да бъдат избегнати грешки, да се намали обема на работа и да се постигне прозрачност.
 • Обемите от данни се увеличават, анализите стават все по-сложни, а програмите, с които работите, не успяват да обработят всичко своевременно
  Гъвкавостта и адаптивността на една система е също толкова важна, колкото и богатата функционалност. Доставчикът на ERP софтуер трябва да предоставя необходимите функционалности и актуалните технологии в точното време.
 • Налага се Вие и служителите да ходите до офиса при необходимост от информация, документи или просто, за да имате достъп до определени файлове
  Отговорът на този проблем е уеб-базираната система.
  Днешните тенденции предполагат облачна архитектура, интеграция със специфични хардуерни устройства и наличие на мобилни приложения. Софтуерът трябва да може да се адаптира спрямо растежа на компанията - повече служители, нови офиси и складове, необходимост от нови модули.
 • Имате софтуер, но липсват важни функции, специфични за индустрията
  Индустриите се развиват, а с тях и типичните оперативни процеси.
  Ако стандартен ERP софтуер е можел да покрие перфектно всички изисквания при интеграцията му преди десет или петнадесет години, междувременно вероятно са се появили големи несъответствия между ежедневните бизнес процеси и софтуера.
 • Ежедневната Ви работа е съпътствана от технологични проблеми
  Ако в технологично отношение системата е остаряла, скоростта на обработка на данните в крайна сметка ще намалее. Също така редовните грешки и проблеми със съвместимостта на софтуера с външни системи са безпогрешен сигнал за действие.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова