4 предимства от интеграцията на ERP система за управителите на печатници

време за четене: 5 мин.

За всички днес е ясно, че дигиталната трансформация на производствените компании е в ход. Без значение колко изостанала е България в това отношение и колко много имаме да наваксаме, много предприятия вече се ориентираха и започнаха да дигитализират производствата си посредством внедряването на различни системи, автоматизация на машини и други.

ERP - реален съюзник на управляващите печатници

Изправени пред предизвикателствата на променливите условия, управителите и собственици на печатници имат нужда от инструмент, с който бързо и лесно да адаптират и навигират компанията.

Такъв инструмент е иновативната и правилно интегрирана ERP система.

Какви са реално ползите и как помага?

 • Разходи, разходи и пак разходи

  Системата за управление на производството дава възможност за ефективно, точно и бързо следене и анализиране на разходите. Тя предоставя лесен достъп до информация за: разходите за материали, режийните разходи за различните дейности и машини, разходите за труд и работна заплата. За целта е необходимо еднократно въвеждане на ключовите стойности по материали, дейности, ресурси и други. Системата автоматично изчислява разходите и ги разпределя по параметри за всяка конкретна производствена поръчка. Правилното въвеждане на стойности позволява проследяване на всички разходи, които се генерират в производството и следователно дава възможност за тяхното управление и контрол.

  Ефективното управление на разходите е основен приоритет на всеки мениджър. Нужно е те не просто да бъдат констатирани и вкарани в таблица, а да бъдат анализирани своевременно. На база на този анализ може да се извлече прогнозно планиране на бъдещи разходи и да се дефинират дейностите с по-висок от предвидения разход.

  Цялата информация за разходите трябва да бъде лесно достъпна и максимално актуална във всеки един момент и на тази база да се правят оптимални калкулации.

 • Складови наличности и вложени материали

  Като продължение на предходния въпрос, складовите наличности и вложените материали са основно перо в разходната част, които се следят регулярно.
  Управлението на веригата на доставките (Supply Chain Management) в TOWERP се организира в отделен модул. Той е пряко свързан с всички останали модули, акумулира информация от всеки от тях и автоматично отразява всички промени. Функционалностите в модула дават възможност за:

  • точно отчитане на складовите наличности, разделени по групи - налични, поръчани, резервирани, бракувани количества
  • движение на артикули - между складове, към/ от подизпълнители, към/ от цехове и много други варианти
  • цени на материали по доставки - как са варирали цените на различните материали за определен период от време
  • количество изразходвани материали - за определен период и със стойност по артикул
 • Често в много производства голям проблем е презапасяването с материали и стока. Това се дължи на неправилното или липсващо  следене на поръчани, вложени и експедирани количества. Оптимизирането на този процес може реално да доведе до намаляване на затворените оборотни средства с 20-25% в рамките само на една година.

  Производствена линия

 • Доволни клиенти

  Ефективното управление на поръчките е ключов фактор за успех и задържане на извоюваните позиции. Модул Клиентски поръчки дава информация за статуса на всяка една поръчка:

  • Кои поръчки са планирани за производство?
  • Колко от тях са вече в производство?
  • Кои са произведени и готови?
  • Какъв е финансовият статус на всяка една поръчка?
  • Дали е спазен крайният срок за доставка?

  Отговорите на тези и много други въпроси са организирани в списък, който се достъпва с натискането на един бутон и който предоставя бързи връзки към поръчаните артикули, производствени поръчки, комуникацията с клиентите и други.
  По този начин на всеки клиент може да бъде върната обратна връзка за статуса на неговата поръчка и добрите партньорски отношения да бъдат гарантирани.

 • Каква е производителността на всяка машина и колко време работи?

  Ключов въпрос за всеки управител, защото оптимизацията на работата на машинния парк е изключително важна. Инвестицията в печатарски машини е най-сериозното перо за всяка печатница и е критично важно те да бъдат експлоатирани правилно, за да гарантират бързото ѝ възвръщане.
  Производственият модул дава възможност да се следи производителността на всяка машина - както като време на работа и брой произведени поръчки, така и като разход за всяка машина. Системата позволява генериране на аналитични справки за отделните машини за съответен период. Те предоставят информация дали конкретната машина се използва оптимално като се превръща в адекватен инструмент за ефективното управление на машинния парк.

Предимствата от интеграцията на ERP система далеч надхвърлят изброените дотук и безспорно варират в зависимост от спецификите и мащабите на всяка печатница. За да бъде такава система максимално ефективна, е необходимо:

 • Да бъде избран партньор, а не просто доставчик на ERP
 • Да бъде интегрирана правилно - екип от опитни интегратори и отдаден екип от страна на възложителя
 • Да бъде адаптивна и стъпила на съвременни технологии, а не морално остаряла

Прочетете повече по темата.

В следващата статия ще засегнем по-детайлно как ERP системата помага на мениджърите от другите нива.

А дотогава, можете да се свържете с нас или да се запишете за демонстрация тук.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова