Системата за управление спестява време и средства

Интервю с Константин Дюлгеров

TOWERP дава голямо предимство и възможност да се върши повече работа с по-малко ресурс

Из интервю с Константин Дюлгеров, изпълнителен директор в Уеб Фешън ООД за ПИМ Фактор, брой 3 от 2018г.

Потребителите на системата вече могат да оформят смаи документните си бланки и да определят каква информация и как да се вижда в тях.

Финансовият център дава възможност да се създават и управляват финансови документи и плащания.

Значи системата може да се определи като интерактивно огледало на фирмата. Показва всички процеси, на които може и да се въздейства?

Да. Позволява на хората, от една страна да имат бърз достъп до информация и идентифициране на това, което има да се върши, от друга позволява аналитичност - обработване на информацията, виждане какво става и подготовка на отчети.

Вероятно следите развитието в дадена компания след внедряване на такава система. Какви са отзивите?

Отзивите винаги са добри. Защото системата пести пари от първия ден, позволява по-добро виждане на информацията. Системата е уеб базирана, значи за ново работно място или нов потребител трябва просто устройство, свързано с интернет. Това че е уеб базирана обаче не значи, че системата не е защитена. Връзката между клиента и сървъра винаги е защитена, тя е криптирана. Защитени са и данните на сървъра.


Автор