Първа стабилна версия на TOWERP

Първата стабилна версия на TOWERP е факт!

Тя включва модули за управление на номенклатура, контрагенти, клиентски и доставни поръчки.

Системата стартира с модулите
  • Управление на Контрагенти
  • Управление на Клиентски поръчки.
  • Управление на Доставни поръчки.
  • Основни настройки на системата
  • Потребители, групи потребители и техните права

Ако искате да научите повече за системата, свържете се с нас.


    Автор