Представяне на Финансов и Документен център

Модулите "Финансов център" и "Документен център" са вече факт.

Потребителите на системата могат да оформят сами документните си бланки и да определят каква информация и как да се вижда в тях.

Финансовият център дава възможност да се създават и управляват финансови документи и плащания.

Нова функционалност
  • Създаване на документни бланки към всички обекти в системата
  • Създаване на фактури и проформи фактури
  • Създаване на серии за номериране на документите (освен фактури и проформи и на всички други динамично документи като клиентски и доставни поръчки, доставки и други)
Подобрения
  • Има редица подобрения в интерфейсите за производство. Там информацията вече изцяло се обновява в реално време
  • Подобрения в рецепти
  • Проследяване на необходимостта от суровини за производството и съответните доставки, свързани с производствените поръчки
  • Нови стратигии за генериране на партиди на готовата продукция - на база производствена поръчка или спрямо партидите на суровините.
  • Подобрения в Клиентски и Доставни поръчки, позволяващи одобрението им от различните отговорни лица

Автор