инж. Иван Ангелов, началник производство във фирма ПИМ, Хасково

Ние внедряваме тази система, за да оптимизираме управлението на процесите. И, макар че тя още не е напълно въведена, ефектът е налице. А заработи ли цялата, ще е още по-добър.

Из интервю с инж. Иван Ангелов, началник производство във фирма ПИМ, Хасково за ПИМ Фактор, брой 4 от 2018г.

Внедрихме неотдавна електронна система за управление на фирмата. Дава ли вече резултат?

Ние внедряваме тази система, за да оптимизираме управлението на процесите. И, макар че тя още не е напълно въведена, ефектът е налице. А заработи ли цялата, ще е още по-добър.

Отделът за контрол на качеството във всеки един момент, от всяко едно място във фирмата, при проверка на изделие, може да въвежда електронно данните и, съответно, хората, на които е нужна такава информация и са оторизирани, могат да я получат.

Системата позволява и на търговските мениджъри от дистанция да проверяват една поръчка, във всеки един момент на какъв етап е.


Автор