Представяне на модул Склад

Модул "Склад" вече е факт. Повече за него можете да научите тук

В разделът Склад на центъра за поддръжка можете да намерите обучителни статии и видеа, свързани с интерфейсите на склада.

Нова функционалност
 • Създаване и настройка на складове
 • Групи складови служители и техните права
 • Продажби
 • Доставки
 • Искания за доставка
 • Прехвърляния на стока, едностъпково и двустъпково
 • Ревизии
 • Наличности
Подобрения
 • Подобрени са интерфейсите на Клиентски поръчки и са направени връзки с модул Продажби
 • Подобрени са интерфейсите на Доставни поръчки и са направени връзки с модул Доставки
 • Подобрени са всички интерфейси за създаване на списъци с артикули - вече има поддръжка на баркод четец и редакция на бройките и цените дирекно в таблиците

Автор