Представяне на модул Качествен контрол

Модул "Качествен контрол" вече е факт.

В разделът Склад на центъра за поддръжка можете да намерите обучителни статии и видеа, свързани с интерфейсите за Качествен контрол.

Нова функционалност
  • Динамични бланки за качествен контрол
  • Връзщане на изделия за ремонт
  • Справки за производство
  • Дашборди с уиджети с данни от производство
Подобрения
  • Планиране на производство - на ниво бригада
  • Разделяне на задачи между бригадите
  • Възможност за отбелязване на прогрес по всяка производствена задача
  • Генериране на серийни номера в номенклатурата за всяко произведено изделие

Автор