Представяне на модул Производство и планиране

Модул "Производство и планиране" вече е факт.

Нова функционалност
  • Цехове и бригади
  • Рецепти за производство
  • Производствени поръчки - импортиране на продукти от Клиентски поръчки, посочване на рецепта за всяка позиция и заявяване за планиране
  • Планиране на производството на ниво цех
  • Дашборди с уиджети с финансови справки и статистики
Подобрения
  • Подобрени по Клиентски поръчки - връзка с производствени поръчки
  • Подобрени по Доставни поръчки - връзка с производствени поръчки
  • Номенклатура, артикули - добавяне на таб с партиди и серийни номера
  • Изчистване на проблеми и подобрение на стари интерфейси

Автор