ERP решение за печатници

време за чететен: 5 мин.

TOWERP е цялостна интегрирана система, в която всички модули са свързани. Връзките между тях се създават автоматично и действията в един модул променят информацията в останалите.

CRM модулът ви позволява да проследявате поръчките на клиентите си и да организирате ефективно комуникацията си с тях. Това се случва чрез хронологично подредени връзки за бърз достъп към всички документи в системата, свързани с конкретния клиент - клиентска поръчка, производствени поръчки, експедиции, плащания, финансови документи и други.

В клиентски поръчки можете да организирате цялата информация по даден договор и произтичащите от него плащания, производство, експедиции и техните срокове. Имате възможност да организирате продуктите в  клиентските поръчки по групи, както и  да посочите кои от тях  ще произвеждате и кои ще доставяте. За всеки поръчан продукт можете да опишете специфични изисквания.

Например: Ако трябва да произведете комплекти от учебници и помагала по различни предмети, към които има и аудио диск, можете да ги разпределите на групи по предмети и групи по закупени артикули.

Всяка КП може да се произведе в една или повече производствени поръчки.

За всяко изделие се създава технологична карта на базата на шаблони, в която вие можете да нанесете промени и да допълните производствените параметри спрямо клиентските изисквания. 

Модулите за Рецепти и Партидни карти ви позволяват да опишете детайлно производствения процес, зависимостите между дейностите и свързаните с тях параметри.

Графична визуализация на партидна карта

Необходимата за производството хартия изчислявате с помощта на специализирания калкулатор. Той определя необходимото от нея количество на база на размерите и параметрите, поръчаните бройки, печатния формат и предвидената макулатура. При необходимост можете да изчислите и броя на печатните коли.

TOWERP ви помага да следите и производствените разходи. Различните методи на влагане ( еднократно или за единица готова продукция) ви помагат да опишете разхода на всички материали като хартия, плаки, мастила, лепила и други консумативи. Самото влагане на материали в производството става на база на описаните в партидните карти количества и разходни норми. Това ви дава възможност да следите себестойността на партидите и генерираните допълнителни разходи за труд, режийни, амортизации и други. 

Системата ви позволява да копирате рецепти и партидни карти. Това допълнително спестява време при обработката на нови производствени поръчки и създаването на нови рецепти.

Както споменахме вече, всички модули в системата са свързани. Особено важна е връзката между Модул Производство и Модул Склад. Тази връзка ви позволява да заявявате и резервирате суровини за производството на конкретни поръчки или позиции в тях. По този начин можете да разграничавате налични от свободни количества с цел избягване на дублиране на заявки или недостиг на материали. Системата автоматично изписва вложените материали и вие разполагате с информация в реално време за наличностите в склада.

Управлението на веригата на доставките е основен приоритет при организацията на производството в печатници. Затова модулите в системата са така разработени, че да постигаме оптимизация на складовите наличности.

Често в много производства голям проблем е презапасяването с материали и стока. Това се дължи на неправилното или липсващо  следене на поръчани, вложени и експедирани количества. Оптимизирането на този процес може реално да доведе до намаляване на затворените оборотни средства с 20-25% в рамките само на една година.

Планирането на производството се случва автоматично на база описаните в технологичните карти процеси. В зависимост от спецификите на вашето производство вие имате възможност да го организирате по бригади, машини или специалисти, да определяте ръчно или автоматично началото и продължителността на всяка задача и да разпределяте работата между ресурсите на ниво задачи.

Системата е оптимизирана и за работа с мобилни устройства. Това помага на работниците в цеха като им позволява да отчитат работата си в реално време.

Освен готовата продукция можете да отчитате и брак като посочите причината за него.

Системата разполага и с набор от аналитични справки, с които можете да проследите в детайли производителността на машините, стойността на готовата продукция, промените в цените на материали и готови изделия във времето, както и реализираните печалби по клиенти, продукти и поръчки.

Цялостната организация на производствения процес в TOWERP следва принципите на Lean manufacturing.

Научете повече като се запишете за онлайн демонстрация.


Мариела Миткова

Автор

Мариела Миткова