Бланки за Качествен контрол

Контролът на качеството във всяко едно производство е ключов процес и се извършва по специфичен начин и на различни етапи.

Когато говорим за производството на сложни изделия като машини, често се налага да се проведат голям брой тестове, които следят качеството както на отделни компоненти, така и на готовия продукт като цяло. Всеки от тези тестове се провежда по предварително установен начин и резултата следва да се пази като част от паспорта на изделието

За да сме максимално гъвкави, в новата версия на TOWERP въведохме модул за създаване на бланки за отчет на тестовете за качество. Тези бланки са интерактивни и могат да бъдат програмирани чрез специално реализиран за целта редактор.

Модулът е оптимизиран за работа на мобилни устройства, тъй като често специалистите по качествен контрол извършват тестовете на терен и нямат компютър пред себе си.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров