Представяне на модул Ишлеме

Всяко производство в някакъв момент възлага част от процесите си на подизпълнител. Този тип отношения са характерни с това, че възложителя предоставя суровините и плаща за предоставената услуга.

В новата версия на TOWERP представяме новият ни модул Ишлеме, който има цел да управлява точно този вид отношения между компанията и нейните подизпълнители.

В една поръчка за ишлеме могат да се опишат неограничено количество позиции, разходните норми за суровините, реално предаденото количество суровини, върнатите суровини и реалното количество готови изделия. За всяка позиция може да се въведе цена на услугата. Модулът е свързан с финансовия център и на база цените на услугите се оформят финансовите документи и плащания.

На база цената на услугата, средно претеглените цени, разходните норми и реално предадените и върнати количества на суровините се изчислява стойността на готовите изделия, изработени от подизпълнителя.

Повече за модул Ишлеме и неговите възможности можете да пречетете в раздел Ишлеме в нашия център за поддръжка.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров