Номенклатура

време за четене: 3 мин.

В системата на TOWERP Номенклатура е един от основните модули, който се грижи за управлението на структурата от артикули. Артикули са всички материали, заготовки, услуги и продукти, с които компанията работи.

Категории

Структурата от категории е дървовидна и не налага ограничения за броя на нивата. Логиката на структуриране на номенклатурата се базира на нуждите на компанията. Как са структурирани тези данни е от критична важност.
Всяка категория има уникален номер, който е основата за генериране на уникалните артикулни номера (SKU), в които е закодирана основната информация за продуктите. Повече за това можете да прочетете тук.
За всяка категория могат да се въведат поредица от стойности по подразбиране, които по-късно ще бъдат наследени от новосъздадените продукти в нея. Това облекчава и забързва процеса на създаване на нови артикули.

Номенклатура

Ако в настройките на модул Номенклатура са създадени характеристики, стойности за тях могат да се попълват и на ниво категория, като по този начин тези характеристики по подразбиране ще бъдат наследени от всички продукти в категорията.

Артикули

Всеки артикул в системата има име, уникален артикулен номер (SKU) и тип (продукт, услуга, заготовка, суровина или е-продукт).

Освен тези основни параметри, продуктите имат много и различни параметри, които имат отношение към останалите модули в системата - Склад, Производство, Окачествяване и т.н.
Ето някой от по-интересните:

 • Мерна единица
  Създават се от администратора на системата
 • Брутно тегло за единица и размери
  Използват се при изчисление на товари и пратки
 • Формула
  Най-лесно е да се обясни с един пример. Ламарината в много предприятия се купува и инвентаризира на килограм, но се поръчват листове. Чрез правилно описана формула за обемно тегло потребителите могат да поръчват разфасовки (например лист 1000х600 мм) и системата ще сметне сама килограмите и цената, но и ще запази информация за това какви разфасовки се очакват за доставка.
 • Партиди и серийни номера
  Системата поддържа пълна функционалност за работа с партиди серийни номера
 • Информация за артикула
  Основен доставчик, производител, гаранция, документи, описание и др.
 • Цени
  Различни основни цени, като доставна, на едро, на дребно и т.н. В зависимост дали системата е настроена да работи с цени на ниво склад или с общи цени за компанията, тези стойности имат информативно или водещо значение.
 • Галерия от снимки
  Системата е подготвена за интеграция с електронни магазини и тук може да добавите допълнителни снимки, както и да зададете реда на тяхното показване

Взаимодействие с други модули

Модулът номенклатура е в основата на почти всички останали модули на системата - управление на складови наличности, Производство, Качествен контрол. За по-лесна ориентация в данните, свързани с даден продукт, в номенклатурата има поредица от секции, които дават допълнителна информация за дадения продукт:

 • Наличности по складовете
  Актуална информация за наличностите на дадения продукт във всички складове на компанията
 • Рецепти
  Технологични карти за производството на продукти и заготовки.
 • Партиди
  Списък с партидите на продукта и информация за тях - дали са доставени или произведени и съответно линкове към по-детайлни справки.

В следваща статия ще разгледаме по-подробно кои са добрите практики за създаване на ефективна номенклатура и артикулни номера.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров