Представяне на модул Изписване

В новата версия на TOWERP представяме новия модул Изписване, който е част от групата модули за управление на складовата наличност.
Целта на модула е да се изпишат складови наличности по причина различна от продажба, експедиция или влагане в производство.

Той би могъл да се използва при изписване на използвани консумативи или при отписване на тотално бракувана стока, която трябва да се изхвърли.
При създаване на изписване може да се посочи причина, която да помогне за по-добра проследимост на по-късен етап.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров