Заявки за суровини и прехвърляне

В новата версия на TOWERP са имплементирани 2 нови модула - Заявки за суровини и Заявки за прехвърляне.

Заявки за суровини служи за връзка между склада и производството - това е инструментът чрез който се заявяват текущите нужди от суровини и съответните специалисти могат да се погрижат да ги доставят и подготвят навреме. На база на Заявки за суровини могат да се създават и производствени поръчки, в случай че става дума за набавяне на готова продукция или стандартни заготовки.

Заявки за прехвърляне са модул, който работи на база на Заявки за суровини - целта му е да се организира транспортирането на стоката от един склад в друг по най-оптималния начин на база крайни срокове и транспортен капацитет.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров