Клониране на рецепти

В новата версия на TOWERP имплементирахме подобрения, целящи да автоматизират някои от често повтарящите се процеси при организацията на производствения цикъл.

Една от основните нови функционалности има за цел да улесни дискретните производства, работещи изделия с почти еднакви спецификации. Списъка с необходимите материали в рецептата  вече може да се копира от друга рецепта.

За целта просто идете в рецептата на таб “Материали” и изберете Внеси материали. Системата ще ви предложи да изберете продукт и рецепта, от която да ги копира. След това можете да нанесете необходимите корекции по количествата и позициите като цяло. Важно е тази операция да се извършва при създаване на рацепта, преди да има избрани каквито и да е материали, защото те ще бъдат презаписани.

Тази функционалност, заедно с шаблоните за рецепти и възможността за клониране на цели рецепти, позволява на технолозите да се справят по-бързо с рутинните си задължения и да допускат по-малко грешки.

Повече за модул Рецепти и неговите възможности можете да пречетете в раздел Рецепти в нашия център за поддръжка.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров