Бланки

Всяка компания има вече изградена организация, включваща съответните процеси и документи. За да можем да се съобразим изцяло с изискванията на нашите клиенти в последната версия на TOWERP включихме нов модул за създаване на бланки за документи.

Този инструмент е особено гъвкав и позволява да се създават шаблони с дизайн на клиента за практически всеки обект в системата - продажба, доставка, финансови документи, всички видове поръчки и т.н. Могат да се създават шаблони не само за отделни обекти, но и за свързаните с тях списъци, като при генериране на документа се вземат предвид избраните филтри.

В зависимост от изискванията на клиента могат да се създадат бланки с помощта на HTML редактор, на база на които ще бъдат създавани PDF документи или да се използват Microsoft Office документи (.docx), използвайки техния формат за създаване на темплейти.


Константин Дюлгеров

Автор

Константин Дюлгеров