Бланки

Всяка компания има вече изградена организация, включваща съответните процеси и документи. За да можем да се съобразим изцяло с изискванията на нашите клиенти в последната версия на TOWERP включихме нов модул за създаване на бланки за документи.

No image

Този инструмент е особено гъвкав и позволява да се създават шаблони с дизайн на клиента за практически всеки обект в системата - продажба, доставка, финансови документи, всички видове поръчки и т.н. Могат да се създават шаблони не само за отделни обекти, но и за свързаните с тях списъци, като при генериране на документа се вземат предвид избраните филтри.

В зависимост от изискванията на клиента могат да се създадат бланки с помощта на HTML редактор, на база на които ще бъдат създавани PDF документи или да се използват Microsoft Office документи (.docx), използвайки техния формат за създаване на темплейти.